Намоз Китоби Arabic Letters Намоз Китоби ИНГЛИЗ ЖОСУСИНИНГ ЭЪТИРОФЛАРИ СИЛСИЛАИ ОЛИЯ Ибратли воқеалар Оила ва Никоҳ(OİLA VA NİKOH)
E-Mail

Намоз Китоби

Пайгамбаримиз “саллоллоху алайхи ва саллам” мархамат килдиларки: Оллоху таолонинг, куллари ичида энг кйп севадиганлари, динини ўрганадиган ва бошкаларга ўргатадиган кулларидир. Динингизни Ислом олимларининг огзидан ўрганингиз!

Хакикий олим тополмаганлар, Ахли Суннат олимларининг китобларидан ўрганишлари ва бундай китобларнинг ёйилишига харакат килишлари керак. Илм, Амал ва Ихлос эгаси бўдган мусулмонга Ислом олими дейилади. Бу уч хусусдан бири нуксон бўлиб, ўзини олим ва авлиё деб танитиб юрганларга (Бадбахт дин пешвоси ва хакикат душмани) дейилади. Ислом олими диннинг кўрикчисидир. Хакикат душмани эса, шайтоннинг лашкаридир.

Одам алайхисселамдан бери дунёга мингларча Пайгамбар келган бўлиб, энг улуг, энг етук ва энг охиргилари Мухаммад алайхиссадомдир. Аввалги бутун Пайгамбарларнинг таблиг килган динлари, асрлар давомида бузилиб катга ўзгаришларга учради. Шунинг учун замонамизда ва киёматгача, саодат йўлини топишни орзу киладиган насллар учун, Ислом динини ўрганишдан бошка чора йўкдир. Исломийят, калб билан ишониладиган (Иймон) илми ва бадан билан бажо келтириладиган (Шариат) илмидан иборатдир. Ийман ва шариат илмлари (Ахли суннат олимлари)нинг китобларидан ўрганилади. Жохил саводсизлар, бузук ав ботил мазхабсизларнинг бузук китобларидан ўрганилмайди. Хижрий 1000 (минг) йилдан аввал, ислом мамлакатларида жуда кўп (Ахли суннат олими) бор эди. Хозир эса, хеч колмади, хисоб. Бу улуг олимлар ёзган арабий ва форисий китоблар ва уларнинг таржималари, дунёнинг хар тарафидаги кутубхоналарда серобдир. “Хакикат китобэви”нинг барча китоблари, ушбу муътабар манбалардан олинган. Саодат ва Хакикат йўлига эришиш учун, (Хакикат китобэви)нинг китобларини ўкингиз!

Агар окил эрсанг, шариатга боглан! Шариатнинг аслидир, Хадис ила Куръон!

Бу китобни Hakikat Kitabeviдан истай оласиз.

return

Намоз Китоби

Пайгамбаримиз “саллоллоху алайхи ва саллам” мархамат килдиларки: Оллоху таолонинг, куллари ичида энг кйп севадиганлари, динини ўрганадиган ва бошкаларга ўргатадиган кулларидир. Динингизни Ислом олимларининг огзидан ўрганингиз!

Хакикий олим тополмаганлар, Ахли Суннат олимларининг китобларидан ўрганишлари ва бундай китобларнинг ёйилишига харакат килишлари керак. Илм, Амал ва Ихлос эгаси бўдган мусулмонга Ислом олими дейилади. Бу уч хусусдан бири нуксон бўлиб, ўзини олим ва авлиё деб танитиб юрганларга (Бадбахт дин пешвоси ва хакикат душмани) дейилади. Ислом олими диннинг кўрикчисидир. Хакикат душмани эса, шайтоннинг лашкаридир.

Одам алайхисселамдан бери дунёга мингларча Пайгамбар келган бўлиб, энг улуг, энг етук ва энг охиргилари Мухаммад алайхиссадомдир. Аввалги бутун Пайгамбарларнинг таблиг килган динлари, асрлар давомида бузилиб катга ўзгаришларга учради. Шунинг учун замонамизда ва киёматгача, саодат йўлини топишни орзу киладиган насллар учун, Ислом динини ўрганишдан бошка чора йўкдир. Исломийят, калб билан ишониладиган (Иймон) илми ва бадан билан бажо келтириладиган (Шариат) илмидан иборатдир. Ийман ва шариат илмлари (Ахли суннат олимлари)нинг китобларидан ўрганилади. Жохил саводсизлар, бузук ав ботил мазхабсизларнинг бузук китобларидан ўрганилмайди. Хижрий 1000 (минг) йилдан аввал, ислом мамлакатларида жуда кўп (Ахли суннат олими) бор эди. Хозир эса, хеч колмади, хисоб. Бу улуг олимлар ёзган арабий ва форисий китоблар ва уларнинг таржималари, дунёнинг хар тарафидаги кутубхоналарда серобдир. “Хакикат китобэви”нинг барча китоблари, ушбу муътабар манбалардан олинган. Саодат ва Хакикат йўлига эришиш учун, (Хакикат китобэви)нинг китобларини ўкингиз!

Агар окил эрсанг, шариатга боглан! Шариатнинг аслидир, Хадис ила Куръон!

Бу китобни Hakikat Kitabeviдан истай оласиз.

return

ИНГЛИЗ ЖОСУСИНИНГ ЭЪТИРОФЛАРИБу китобни Hakikat Kitabevi дан истай оласиз.

СИЛСИЛАИ ОЛИЯБу китобни Hakikat Kitabevi дан истай оласиз.

Ибратли воқеаларБу китобни Hakikat Kitabevi дан истай оласиз.

Оила ва Никоҳ(OİLA VA NİKOH)Бу китобни Hakikat Kitabevi дан истай оласиз.


Motif1

Hakikat Kitabevi

Adress: Darüşşefeka Caddesi No:53 P.K.:35   34083

Fatih / İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 (212) 523 45 56 - 532 58 43   Fax: +90 (212) 523 36 93

E-Mail:bilgi@hakikatkitabevi.com