1-ALAADDİN-İ ATTAR HZ.

Oynayanlar: Macit Flordun, Reha Yeprem, Müge Arda

Yönetmen : Zafer Davutoğlu

Süre : 90 dk.

Konu : Buhara’da yetişen büyük velilerdendir. Doğum yılı belli değildir. Bir Nakşi Bendi Şeyhinin talebesi olan Alaaddin-i Attar, kendini hocasının hizmetine ve derslerine adadı. 1400 yılında Buhara’da vefat etti. Filmde, gönül ve iman zenginliğini tüm zenginliklerin üzerinde tutan Maveraünnehir evliyalarından büyük islam alimi Alaaddin-i Attar Hz.’nin hayatı anlatılıyor.

Seyret

2-ARAYIŞ (Abdullah-ı Tercüman Hz.)

Oynayanlar : Yalçın Dümer, Turgut Savaş, Öykü Osma, Kazım Kartal, Yaman Tarcan

Yönetmen : Aydın Bağardı

Süre : 91 dk.

Konu : 15. yüzyılda Sicilya, İtalya ve Mayorka adalarında yaşamış olan Anselmo Turmeda adında bir papaz, hocası Mertil’e İncil’de adı geçen ‘Paraklit’in kim olduğunu sorar. Mertil, Paraklit’in ‘Son Peygamber Muhammed Aleyhisselam’ olduğunu söyler ve Anselmo’ya Tunus’a gitmesini tavsiye eder. Anselmo Turmeda, İslamiyyet hakkında uzun araştırmalar yapar. Sonunda Tunus Sultanı Ebul Abbas’a başvurarak müslüman olur. Daha sonra adını Abdullah-ı Tercüman olarak değiştirir. ‘Hristiyanlığa Reddiye’ isimli bir kitap yazar.

Seyret

3-ATEŞİN TESLİM OLDUĞU GÜN (Maruf-i Kerhi Hz.)

Oynayanlar : Altan Akışık, Sadi Bayezit, Fatih Koç, Hale Başakgil, Begüm Başaran

Yönetmen : Ahmet Apak

Süre : 85 dk

Konu : Bağdat’ta yaşayan ve geçimini at hırsızlığı ile sağlayan Affan’ın kızı hiç konuşmaz ve annesinin pişirdiği yemekleri yemez, kendi yemeğini kendi pişirir. Fakat kızın böyle davranmasının sebebleri vardır. Affan birgün arkadaşları ile eğlenirken beyaz elbiseli silüetler görünce şok olur. Onları yakalamaya çalışır fakat başaramaz. Affan yine bir gece at çalmak için Sırrı Sekati Hz.lerinin evinin ahırına girer. Ancak onu orada, hiç umulmadık olaylar beklemektedir.

Seyret

4-BATMAYAN GÜNEŞ (Abdülkadir Geylani Hz.)

Oynayanlar : Oçun Sonat, Oktar Durukan, İhsan Baysal, Abdurrahman Palay, Canan Süavi

Yönetmen : Yıldırım Yanılmaz

Süre : 100 dk

Konu : 1077-1116 seneleri arasında yaşayan “Abdülkadir Geylani Hz.” maddi manevi ilimlerde ismi saygıyla anılan büyük bir alimdir. İnsanlar akın, akın onun sohbetlerine koşmakta, Yahudi ve Hıristiyanlar onun vasıtasıyla gruplar halinde Müslüman olmaktadır. Tabii bu gelişmeleri çekemeyenler de boş durmazlar.

Seyret

5-BEHLÜL-İ DANA HZ.

Oynayanlar : Murat Soydan, Yaman Tarcan, Efkan Efekan

Yönetmen : Yücel Uçanoğlu

Süre : 90 dk

Konu : "Behlül-i Dana Haz." nüktedan, hazır cevap, dünya malına tamah etmeyen meczup bir zattır. Kardeşi olduğu da rivayet edilen Harun Reşit'e kendine has üslubuyla nasihatlar etmektedir. Halkın sevgisini kazana Behlül-i Dana Hz. iftiraya uğrar. İdam edilmek üzeredir. Ama son anda bir gelişme olur.

Seyret

6-BEYAZ GECE (Mehmet Emin Tokadi Hz.)

Oynayanlar : İsmet Üstekin, Özden Özgürdal, Macit Flordun, Efgan Efekan, Atilla Ergün, Mesut Çakarlı

Yönetmen : Hüseyin Aydemir

Süre : 99 dakika

Konu : Aydın, kumara düşkün ve serseri ruhlu bir gençtir. Yüklü miktarda kumar borcu vardır. Alacaklılar onu ölümle tehdit eder. Aydın, borcundan kurtulmak için ata yadigarı hat tablolarını ve çok kıymetli bir kitabı annesinden zorla alarak satmak ister. İşte bu sırada garip bir antikacı ile karşılaşır. Antikacı kitabın bir definenin yerini anlattığını söyler. Birlikte bu defineyi aramaya çıkarlar. Antikacı, karanlık ve dipsiz bir mağarada bir define sevdalısı Aydın’a Mehmet Emin Tokadi Hz.’nin ibret dolu hayatını anlatmaya başlar.

Seyret

7-BİR ZAMANLAR SARHOŞTU (Bişr-i Hafi Hz.)

Oynayanlar : Yılmaz Zafer, Haluk Kurdoğlu, Engin İnal, Kadir Savun, Nevin Aypar

Yönetmen : Yücel Çakmaklı

Süre : 90 dk

Konu : Zengin bir ailenin oğlu olan Bişr, etrafındakilerinin teşvikiyle babasından kalan mirası har vurup harman savurmaya başlar. Gece gündüz meyhanelerdedir. Elinden bir iş gelmemektedir. Komşusu demirci Cafer, Bişr’in babasının arkadaşıdır. Bişr’in iyi bir insan olmasına çalışsada faydalı olamaz. Bir gün sarhoş iken Bişr, çamurların içerisinde bir kâğıt görür, alır bakar. Bundan sonra hayatı değişir.

Seyret

8-OSMANLI BEDEL İSTER (Kurdoğlu-I)

Oynayanlar : Serdar Gökhan, Gürcan Sarısoy, Sezer Güvenirgil, Yılmaz Köksal, Macit Flordun

Yönetmen : Yücel Çakmaklı

Süre : 84 dk

Konu : Olaylar, Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyi, Oruç Reis zamanında gelişir. Kurdoğlu'nun annesi, babası ve nişanlısı, köylerine yapılan kanlı bir baskın sırasında öldürülünce, bunun intikamını almaya karar verir. Daha sonra bir vesile ile Ali Osman Efendi ile tanışınca hayatı değişikliğe uğrar. Bu esnada düşmanın elinde esir bulunan Oruç Reis'i kurtarma görevi, Kurdoğlu'na verilir. Kurdoğlu, birbiri ardınca çıkan değişik entrika ve kanlı olayların üstesinden başarıyla gelir.

Seyret

9-SANCAĞIN ORDUSU (Kurdoğlu-II)

Oynayanlar : Serdar Gökhan, Gürcan Sarısoy, Yılmaz Köksal, Yavuz Selekmen, Macit Flordun

Yönetmen : Cem Ertürk

Süre : 90 dk

Konu : XVI. yüzyılda Endülüs’te İspanyollar, müslümanlara işkence yaparak onları göçe zorlarlar. Bunu haber alan Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt, Oruç Reis ve Kurdoğlu’nu Endülüs’teki müslümanlara yardım için gönderir. Oruç Reis buradaki çatışmaların birinde sol kolunu kaybeder. Endülüs’teki müslümanları kurtaran bir avuç Osmanlı yiğidi, daha sonra Ali Osman Efendi’nin İspanyollar tarafından kaçırıldığını öğrenir.

Seyret

10-BU YOLA BAŞ KOYDUK (Kurdoğlu-III)

Oynayanlar : Serdar Gökhan, Gürcan Sarısoy, Yılmaz Köksal, Yavuz Selekmen, Macit Flordun

Yönetmen : Cem Ertürk

Süre : 90 dk

Konu : Kurdoğlu ve arkadaşları, manevi liderleri Ali Osman Efendi’yi İspanyollar’ın elinden kurtarmak için Endülüs’e gelirler. Burada kolunun diyetini almak için İspanya’ya gelmiş olan Oruç Reis’le karşılaşırlar. Beraber hareket etmeye karar verirler. Bu arada Ali Osman Efendi, esir haldeyken kendisi ile ilgilenen bir papazı müslüman yapmayı başarmıştır. Büyük mücadelelerden sonra Oruç Reis, Kurdoğlu ve arkadaşları, Beceye kalesini kuşatırlar ve fethederler. Ali Osman Efendi’yi buradan kurtarırlar ve geri dönmek için yola çıkarlar. Yolda tekrar İspanyollar’ın saldırısına uğrarlar ve burada Oruç Reis, şehâdet şerbetini içer.

Seyret

11-CAN PERDESİ (Ahmed Bedevi Hz.)

Oynayanlar : Bulut Aras, Nihat Nikerel, Alinur Uğunpakkan, Macit Flordun, Mehmet Bilgin

Yönetmen : İsmail Güneş

Süre : 94 dk

Konu : Çevresinde sevilen biri olan Ahmed Bedevi Hazretleri yüzünü devamlı örtmekte ve tüm ısrarlara rağmen kimseye göstermemektedir. Bu nedenle konuyu merak eden halk arasında çeşitli söylentiler ortaya çıkar. Bu günlerde o beldeye bir papaz gelir. Aynı zamanda yapılacak haçlı seferi için istihbarat toplama ve zemin hazırlama göreviyle yükümlü bir ajan olan bu papaz, insanları çevresinde toplayarak onlara hristiyanlık propagandası yapmaktadır. Civarda yaşayan alimlerin papaza gerekli cevabı vermemesi halkı endişeye sevkeder. Fakat Ahmed Bedevi Hz. gelişmeleri takip etmektedir. Uygun bir zaman ve zeminde papazın sahtekarlığını herkese gösteren Ahmed Bedevi Hz. insanların hayranlığını kazanır. Bu olaydan sonra, öğrencisi Ahmed Bedevi Hz.'nin yüzünü göstermesi için çok ısrar eder. Bunun üzerine Ahmed Bedevi Hz. o talebeye şöyle cevap verir. "Yüzümü görmenin bedeli bir candır."

Seyret

12-ÇİLE ÇİÇEKLERİ (Osman Bedrettin Hz.)

Oynayanlar : Ensar Kılıç, Sedat Aslan, Özdemir Han

Yönetmen : Haşim Demirtaş

Süre : 65 dk

Konu : Kışın sert ve olumsuz şartlarına rağmen ilim tahsilinden vazgeçmeyen Osman Bedrettin zamanının en iyi alimlerinden olur. "Artık öğrendiklerini, aldıklarını öğretmenin, vermenin zamanı gelmiştir." diyeceği sırada memleketi Erzurum'u düşman işgal eder. bu sefer kalem tutan eller vatan için, namus için kılıç tutacak, Erzurum düşmana mezar edilecektir.

Seyret

13-DANİMARKALI GELİN

Oynayanlar : Serap Akıncıoğlu, İsmet Özhan, 

Yönetmen : Salih Diriklik

Süre : 94 dk

Konu : Avrupa'da tahsil gören Metin, Hanlore ile tanışır ve evlenmeye karar verirler. Başlangıçta sadece Metin'in isteği üzerine Müslüman olan ve Hatice ismini alan Hanlore giderek İslamiyet'e sıkı sıkı sarılmaya başlar. Aslında bir çığlığın filmi olan "Danimarkalı Gelin" aynı zamanda cehaletin çirkin yüzünü gözler önüne sermektedir.

Seyret

14-ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HZ.

Oynayanlar : Nail Ulaşoğlu, Hilmi Şahballı, Gülay Taşçı

Yönetmen : Hidayet Pelit

Süre : 91 dk

Konu : 1700’lü yıllarda Erzurum Hasankale’de yaşayan İbrahim Hakkı Hz.’nin Hasankale’den Tillo’ya uzanan geniş bir coğrafyada yoksulluk ve cehaletle ilmin ışığında verdiği mücadeleler konu edilmektedir.

Seyret

15-GAYRET (Ebul Vefa Hz.)

Oynayanlar: Özden Özgürdal, Altan Akışık, Bora Ayanoğlu

Yönetmen : Adem Ayral

Süre : 85 dk

Konu : Sütçü Krito süt satışını, su katarak yapmaktadır. O, bu işleri sırasında yıllardır görmediği kardeşi Jüsti’yle müslüman elbiseleri içinde karşılaşınca çılgına döner. Jüsti ile Hac dönüşü tanışmış olan Ebul Vefa Hz. oturduğu mahallede iki kardeşin ilişkilerini tatlıya bağlamakta da büyüklüğünü gösterir.

Seyret

16-HASAT (Hacı Bayram-ı Veli Hz.)

Oynayanlar : Bulut Aras, Sümer Tilmaç, Ümit Acar

Yönetmen : Hüseyin Aydemir

Süre : 100 dk

Konu : Savaşlardan yeni yeni toparlanan Ankara’ya, Hacı Bayram gelir. İnsanlara ümit aşılamaya başlar. Büyük alim olan Akşemseddin ona tabi olur. Hacı Bayram-ı Veli, 2. Murad ile birlikte Osmanlı’yı zirveye taşırlar.

Seyret

17-HUZURA GİDEN YOL (Fudayl Bin İyad Hz.)

Oynayanlar : Gürcan Sarısoy, Kazım Kartal, Atilla Ergün, Baki Tamer

Yönetmen : Tolgay Ziyal

Süre : 90 dk

Konu : “Huzura Giden Yol” 726 yılında Semerkant’ta doğan, 803 yılında Mekke-i Mükerreme’de vefat eden; önceleri etrafını kasıp, kavuran bir eşkiya iken hidayete ererek evliya olan Fudayl Bin İyad Hz.’nin ilginç hayat hikayesinin anlatıldığı bir filmdir.

Seyret

18-HÜDAYİ YOLU (Aziz Mahmud Hüdai Hz.)

Oynayanlar: Bulut Aras, Eşref Kolçak, Macit Flordun, Mine Sun

Yönetmen : Hüseyin Aydemir

Süre : 100 dk

Konu : Kanundan kaçan biri, fırtınalı bir havada sahil kasabasına gelir. Orada kendisini karşı sahile geçirecek bir kayıkçı aramaya başlar. Fırtınalı olduğu için kimse kabul etmez. Sonunda ihtiyar bir kayıkçı, genci karşıya geçirmeyi kabul eder. Beraber denize açılırlar. Fırtınaya rağmen onların kürek çektikleri yol sütlimandır. Yolcu, fırtına ortasındaki bu duruma çok şaşırır ve inanmak istemez. Bunun üzerine ihtiyar kayıkçı, yolcuya ilk önceleri Bursa Kadısı iken Allah’ın sevdiği kullardan olmak için makamını ve bütün mal varlığını terkeden Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin ibret dolu hayatlarını anlatmaya başlar.

Seyret

19-HZ. RABİA

Oynayanlar : Mine Çayıroğlu, Bilal İnci, Tosun Ateş, Mustafa Suphi, Osman F. Seden

Yönetmen : Zafer Davutoğlu

Süre : 90 dk

Konu : Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Rabia, içinde bulunduğu ortamın bütün olumsuzluklarına rağmen büyük bir mücadele vererek İslamiyyet’i yaşar. Fakat Ammar isimli bir sahtekârın tuzağına düşen Rabia, türlü baskı ve işkencelere maruz kalır. Ancak hiçbir zulüm, Rabia’yı, namaz kılıp eşyalarını fakirlere dağıtarak yüzlerce insanın gönlünü kazanmakdan alıkoyamaz. Düşmanlarına bile kin tutmayan ve kötülük düşünmeyen Rabia’nın örnek yaşantısı ve ölümünden sonra da insanların gönlüne ışık tutan faziletleri.

Seyret

20-ISSIZ KULE (Habbabe Hatun)

Oynayanlar : Cem Kurdoğlu, Hümay Güldağ, Savaş Özgürdal

Yönetmen : Bülent Özgürdal

Süre : 73 dk

Konu : İran’da Mecusi Kahtaran emirinin kızı Habbabe Hatun’un, İslam’a davet mektubunu okuyarak Müslüman oluşunu hazmedemeyen babası onu Issız Kule’ye hapsettirir. Ölümünü bekleyen genç kızın buradan kurtuluşu ve gelişen ilginç olaylar konu edilmektedir.

Seyret

21-İFTİRA (Hasan Sezai Hz.)

Oynayanlar: Orçun Sonat, Fatma Belgen, İsmet Özhan, Cengiz Sezici, Bilal Yıkılmaz

Yönetmen : Aydın Bağardı

Süre : 90 dk

Konu : İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden olan Hasan Sezai Hz. İstanbul ve Edirne’de yaşar. Kendisini maddi ve manevi ilimlerde çok iyi yetiştiren Hasan Sezai Hz., talebe yetiştirmeye başlar. O dönemde Edirne’de kötü yola düşmüş bir kadın, eşkiyalar tarafından dağa kaldırılır. Eşkiyanın elinden kaçan kadın, Hasan Sezai Hazretlerinin dergahına sığınır. Bu kadın yüzünden halk, Hasan Sezai Hazretleri hakkında kötü düşünmeye ve iftiraya başlar.

Seyret

22-KALBE DÜŞEN NUR (İbrahim Bin Havvas Hz.)

Oynayanlar: Atilla Saral, Günay Karadeniz, Kemal Seden

Yönetmen : Zafer Davutoğlu

Süre : 80 dk

Konu : Bir yanda, İslamiyyet’i seçtiği için zindanlara atılıp, bin bir zulüm gören Bizans İmparatorunun kızı Tanasya, diğer yanda saz ve kamıştan yaptığı zembillerle köy, köy dolaşarak rızkını temin eden “İbrahim Bin Havvas Hz.” İbrahim Bin Havvas Hz., bir gece rüyasında Tanasya’nın kendisinden yardım istediğini görmesi üzerine, Bizans’a gider. Artık Tanasya için yeni bir hayat başlamaktadır. “Kalbe Düşen Nur” filmi, bir ucundan kalplerine nur düşmüş, bütün insanların hikayesi.

Seyret

23-KASİDE-İ BÜRDE ŞAİRİ (Kaab Bin Züheyr)

Oynayanlar: Levent İnanır, Arzu Biricik, Engin İnal, Bilal İnci

Yönetmen : Ahmet Hoşsöyler

Süre : 90 dk

Konu : Kaab Bin Züheyr devrinin ünlü bir şairidir. Kardeşi Büceyr, Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”i dinleyip müslüman olur. Bu duruma çok sinirlenen Kaab, bir şiir yazarak kardeşini ve islamiyyeti kötüler. Hz. Peygamberimiz için de “Savaşta öldüreceğim ilk insan O’dur” der. Durumdan istifade etmek isteyen yahudiler Kaab’dan casusluk yapmasını isterler. İki yüzlü olmayı kendine yediremeyen Kaab, bu olay sonucu gerçeği görür ve Peygamber efendimizin huzuruna çıkarak müslüman olur.

Seyret

24-NİYET HAYIR, AKIBET HAYIR (Ali Semerkandi Hz.)

Oynayanlar: Murat Soydan, Nail Ulaşoğlu, Melek Tarcan

Yönetmen : T. Fikret Uçak

Süre : 90 dk

Konu : Bu film; 13. asırda yıllarca Mekke’de imamlık yaptıktan sonra Medine Ravza-ı Mutahhara’da türbedarlık mevkiine gelen “Ali Semerkandi Hz.”nin yoksul bir Anadolu köyündeki ilginç hayatını anlatmaktadır.

Seyret

25-öPÜLECEK ELLER (İsmail Fakirullah Hz.)

Oynayanlar: Turan Doğan, Mustafa Kotil, Ahmet Karaca

Yönetmen : T. Fikret Uçak

Süre : 90 dk

Konu : 1700’lü yıllarda Tillo’da iki aşiret arasında kıyasıya bir kan davası sürmektir. İnsanlar hiç uğruna ölmektedir ve birinin bu olanlara dur demesi gerekmektedir. Bu kişi İsmail Fakirullah Hz.’dir.

Seyret

26-SUİKAST (Harrani Hz.)

Oynayanlar : Macit Flordun, Tuğrul Meteer, Filiz Terzi, Kazım Eryüksel, Mehmet Bilgin

Yönetmen : T. Fikret Uçak

Süre : 90 dk

Konu : Selahaddin-i Eyyubi döneminde Haçlılar bir şövalyeyi, Selahaddin-i Eyyubi’yi öldürmek için görevlendirirler. Yolu Harran’dan geçen şövalye, Hayat Bin Kays El Harrani Hz.’nin talebeleri ile karşılaşır ve misafir olur. Bu ara düşmanca planlar düşünmektedir. Fakat Harran’dan İslamiyyet’in ılık düşüncesi ile kalbi yıkanır. Bu meyanda Selahaddin-i Eyyubi, Harrani Hazretlerine ziyarete gelir. Son bir hamle yapmak isterken elindeki zehirli hançerle kendi ayağından yaralanan şövalye, Harrani Hz.’nin müşvik kolları arasında önce nadim olur ve müslüman olarak ebedi seadete kavuşur.

Seyret

27-SONSUZLUĞUN İKİ YAKASI (Veysel Karani Hz.)

Oynayanlar : Bulut Aras, Nihat Nikerel, Nalan Uğurpakkan, İbrahim Kurt, Harunnisa Alper

Yönetmen : İsmail Güneş

Süre : 91 dk

Konu : Miladi beşyüzlü yılların sonu... Yemen’in Karen Köyü’nde yaşlı ve hasta annesiyle birlikte yaşayan Üveys, bazı ilginç davranışlarıyla köylüleri tedirgin etmektedir. Çünkü o zamanlar, insanlar puta tapmakta, kendi elleriyle yaptıkları tanrılara inanmaktadırlar. Üveys ise yaratıcının “BİR” olduğunu, putlara tapmanın akıllı insan işi olmadığını iddia etmektedir. Aradan yıllar geçer. Bir gün Eshab-ı Kiram’ın büyüklerinden Halife hazret-i ömer ve hazret-i Ali “radıyallahü anhüm” Karen Köyü’ne gelirler.

Seyret

28-TOPRAĞIN OĞLU (Ebu Turab Hz.)

Oynayanlar : Halil Şerif, Nevin Aypar, Lütfü Seyfullah

Yönetmen : Yavuz Figenli

Süre : 90 dk

Konu : İyilerin yanında, kötülerin de olduğu dünyamızda, ilginç olaylar tarihin her döneminde karşımıza çıkmaktadır. “Ebu Turab Hz.”nin hayat hikayesini anlatan bu film, iyi kötü mücadelesini ibretle gözler önüne sermektedir.

Seyret

29-UYANIŞ (Davud-i Tai Hz.)

Oynayanlar : Orçun Sonat, Efkan Efekan, Özlem Özbay

Yönetmen : Yücel Uçanoğlu

Süre : 90 dk

Konu : Bir yanda, insanı insan yapan değerler. Diğer yanda, bitmez tükenmez para hırsı. Halbuki, "Hangi güzel yüz ki, toprak olmadı, Hangi güzel söz ki, toprağa akmadı." Bu film; bir bakıma yanlıştan doğruya bir "Uyanış"ın hikâyesidir.

Seyret

30-UZUN GECE 1 (Eshab-ı Kehf)       UZUN GECE 2 (Eshab-ı Kehf)

Oynayanlar : Salih Kırmızı, Ümit Acar, Cem Akyoldaş

Yönetmen : Aykut Düz

Süre : 127 dk

Konu : Roma imparatorlarından Domityanus veya Dakyanus, zalim putperest biri idi. Tanrılığını ilan etti. Efsus, yani Tarsus’ta zulmüne katlanamayan yedi genç, şehirden 15 km uzakta bir mağarada saklandılar, uyuya kaldılar. Üçyüz sene sonra İmparator Teodos zamanında uyandılar. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Keteştatayyuş ve köpekleri Kıtmir’in herşeyin değiştiği bir dünyada yüzlerce yıl önceki mantık, anlayış, adet, gelenek-görenek ve paraları ile ne durumlara düştüklerinin filmi.

Seyret 1      Seyret 2

31-YEŞEREN ASMA (Beşiktaşlı Yahya Efendi Hz.)

Oynayanlar : Macit Flordun, Oktar Durukan, Tuncay Halıcıoğlu

Yönetmen : Yıldırım Yanılmaz

Süre : 90 dk

Konu : Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan "Beşiktaşlı Yahya Efendi" saraya yakınlığı yanında, hakiki gönül sultanıdır. Hiçbir ayrım yapmaksızın, onlardan habersiz gayri müslimlere yardım ederdi. Bu durumu gören gayri müslim ahali, akın akın imanla şerefleniyordu. Bu filmde, Beşiktaşlı Yahya Efendiye muhabbet besleyenlerle, buna tahammül edemeyenlerin tipik mücadeleleri anlatılmaktadır.

Seyret

32-TERZİ BABA

Oynayanlar : Ayton Sert, Bora Ayanoğlu, Kadir Ak

Yönetmen: Kamil Renklidere

Süre :

Konu:

Seyret

33-YILDIRIM HAN VE EMİR SULTAN

Oynayanlar : Bulut Aras, Reha Yeprem, Ümit Acar, Lütfi Seyfullah

Yönetmen: Yücel Çakmaklı

Süre :

Konu:

Seyret

34-VELİLER SERDARI (Hasan-ı Basri)

Oynayanlar : Murat İlker, Cemal Gencer, Zafer Atlı

Yönetmen: Yılmaz Atadeniz

Süre :

Konu:

Seyret

35-İLAHİ AŞK (İbrahim Bin Ethem)

Oynayanlar :

Yönetmen: Zafer Davutoğlu

Süre :

Konu:

Seyret

36-İBRAHİM GÜLŞENİ

Oynayanlar : Rasim Balayev, Muhlis Asan, Bülent Ercan

Yönetmen: Aykut Düz

Süre :

Konu:

Seyret

37-RAHMETE AÇILAN KAPI (Malik Bin Dinar)

Oynayanlar : İbrahim Hakkı Hafız, Erdoğan Seren, Cemal Gonca

Yönetmen: Mustafa Nadir Onay

Süre :

Konu:

Seyret

38-ABDÜLFETTAH-I AKRİ Hz. - İki Damla Gözyaşı

Oynayanlar : Barış sarı Uçuk, Elen dali, Nebi Yıldız

Yönetmen: Yavuz Bektaş

Süre :

Konu:

Seyret

39-BÜYÜK MÜKAFAT (Molla Hüsrev Hz.)

Oynayanlar : Tanju Korel, Kaan Tulgar, Yavuz Karakaş

Yönetmen: Kunt Tulgar

Süre :

Konu:

Seyret

40-AKŞEMSETTİN Hz.

Oynayanlar : Gökhan Arsoy, Recep Cinisli, Murat Soydan

Yönetmen: Deniz Yanak

Süre :

Konu:

Seyret

41-MURAD-I MÜNZEVİ Hz. - Işıklı Ayakkabılar

Oynayanlar : Ekin Akkaş, Aslı Kökçe, Selehattin Fırat , Recep Cinisli

Yönetmen: Hasan Karacadağ

Süre :

Konu:

Seyret


Motif1

Hakikat Kitabevi

Adress: Darüşşefeka Caddesi No: 53 P.K.: 35  34083

Fatih / İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 (212) 523 45 56 - 532 58 43   Fax: +90 (212) 523 36 93

E-Mail:bilgi@hakikatkitabevi.com