КНИГА ЗА НАМĀЗА

В Тази книга се състом от 9 чисти изповядване, рамазан, намаз, подготовка за намаз (абдест, баня) ходене хаджия, даване момоиз на бедните. В книгата има молитви. Молитвите трябва да се четат на глас

Тази книга се състои от 256 страници. От спечиално издание “ХАКИКАТ” пожете да намерите книгата. Който иска да и рочете тойата книга трябвя да чукнете началото на бутона.

return

ВЯРА И ИСЛЯМ

В тази книга се споменава за религията и вярата на мюслюманите. За това се разказва за изновядването на мюслюманите в исляма.

Тази книга се състои от 128 страници. От спечиално издание “ХАКИКАТ” пожете да намерите книгата. Който иска да и рочете тойата книга трябвя да чукнете началото на бутона

return

Motif1

Hakikat Kitabevi

Adress: Darüşşefeka Caddesi No:53 P.K.:35   34083

Fatih / İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 (212) 523 45 56 - 532 58 43   Fax: +90 (212) 523 36 93

E-Mail:bilgi@hakikatkitabevi.com