BESIMI DHE ISLAMI

Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe.

Ky libër ka 128 faqe. Libri mund të porositet në librarinë Hakikat. Për ta lexuar librin në tërësi klikoni fotografinë ose titullin.

return

LIBRI NAMAZIT

Libri Nama‎zitKy libër përmban nëntë njësi. Spjegimi mbi Itikati Ehl-i synetin, namazin, abdesin, guslin, tejemumin, agjërimin, haxhin dhe zeqatin. Në fund të librit mbi namazin janë paraqitur duat të cilat duhet të thuhen gjatë faljes së namazit por edhe jashta namazit. Këto sure dhe dua mund të ndëgjohen edhe me zë.

Ky libër i ka 280 faqe. Libri mund të porositet në librarinë Hakikat. Për ta lexuar librin në tërësi klikoni fotografinë ose titullin

return

Motif1

Hakikat Kitabevi

Adress: Darüşşefeka Caddesi No:53 P.K.:35   34083

Fatih / İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 (212) 523 45 56 - 532 58 43   Fax: +90 (212) 523 36 93

E-Mail:bilgi@hakikatkitabevi.com